Regulamin 4 konkursów

 

REGULAMIN 4 KONKURSÓW GIVEAWAY

 

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin Konkursu”), określa zasady dotyczące przebiegu konkursu giveaway (dalej jako: „Konkurs Giveaway”), organizowanego za pośrednictwem serwisu internetowego https://casedrop.eu (dalej jako „Serwis”).
 2. Organizatorem Konkursu Giveaway jest InstatPay Piotr Zając, Starogórska 56/1, 56-200 Góra, NIP: 5010078012, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Konkurs Giveaway jest przeprowadzany na podstawie Regulaminu Konkursu.

 

§2 Konkurs Giveaway

 1. W ramach Konkursu Giveaway, Organizator wyróżnia 4 następujące rodzaje konkursów:
          - Giveaway 6 Godzinny;
          - Giveaway Codzienny;
          - Giveaway Tygodniowy;
          - Giveaway Miesięczny.

     2. Ilość uczestników ww. konkursów jest nieograniczona.
     3. Organizator uprawnia uczestnika do wzięcia udziału w więcej niż 1 ww. konkursie równocześnie.
     4. Organizator przeprowadza nowy Konkurs Giveaway 6 Godzinny – co 6 godzin Codzienny – codziennie, Konkurs Giveaway Tygodniowy – co tydzień, Konkurs Giveaway Miesięczny – co miesiąc.
     5. Organizator informuje, że Konkurs Giveaway ma charakter sportowy, gdyż związany jest z branżą tzw. e-sportu.
    6. Miejscem organizowania Konkursów Giveaway jest Serwis. Na stronie Serwisu użytkownik może przystąpić do udziału w Konkursie Giveaway.
    7. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Giveaway Organizator na stronie internetowej Serwisu ogłosi wyniki ww. konkursów, publikując nick ze stream zwycięscy danego Konkursu Giveaway.
    8. Organizator informuje, że Konkurs Giveaway nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych Dz. U. 2019.847 ze zm. W związku z tym ww. ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze z nią związane nie mają zastosowania do Konkursu Giveaway.
   9. Organizator informuje, że zwycięzca Konkursu Giveaway jest zwolniony z opodatkowania wygranej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 Nr 80 ze zm.
  10. Akcja z organizowaniem Konkursów Giveaway rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2020 roku do odwołania przez Organizatora.

 

§3 Uczestnik Konkursu Giveaway

    1. Uczestnikiem Konkursu Giveaway może zostać każdy gracz posiadający konto w Serwisie, za wyjątkiem Konkursu Giveaway Premium, który przeznaczony jest dla graczy z kontem Premium w Serwisie.

 

§4 Konkurs Giveaway 6 godzinny

   1. Uczestnik Konkursu Giveaway 6 Godzinnego może każdego dnia brać w nim udział.
   2. Udział w Konkursie Giveaway 6 Godzinny polega na braniu udziału w konkursie co 6 godzin. 
   3. Uczestnik Konkursu Giveaway 6 Godzinny, aby wziąć w nim udział powinien:

         - dodać do swojego Nicku określenie „casedrop.eu” (usunięcie tego określenia w trakcie Konkursu Giveaway 6 godzinny, spowoduje automatyczne usunięcie uczestnika z udziału ww. konkursie);      
         - dodać awatar Serwisu na platformie steam;


    4.Rozstrzygnięcie Konkursu Giveaway 6 Godzinny nastąpi na stronie Serwisu po 6 godzinach, którego konkurs dotyczył.

    5.Każdy uczestnik Konkursu Giveaway 6 Godzinny otrzyma od Organizatora nagrodę. Zwycięzca Konkursu Giveaway 6 Godzinny otrzyma nagrodę główną w postaci wartościowego skinu. Pozostali uczestnicy Konkursu Giveaway 6 Godzinny otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 0,01 PLN.
     6Użytkownik zobowiązany jest odebrać nagrodę, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Giveaway Premium, w przeciwnym razie nagroda ulegnie przepadkowi.
     7.Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się do Organizatora poprzez support>napisz do nas, na stronie internetowej w Serwisie, z dopiskiem nazwy wygranej nagrody.

 

§5 Konkurs Giveaway Codzienny


   1. Uczestnik Konkursu Giveaway Codzienny może każdego dnia brać w nim udział.

   2. Udział w Konkursie Giveaway Codzienny polega na wpłacie poszczególnego dnia określonej kwoty pieniężnej, którą to kwotę należy powtórzyć kolejnego dnia, aby wziąć udział w konkursie tego dnia. Organizator informuje, iż im większa jest wpłata pieniędzy, to szanse na wygraną w Konkursie Giveaway Codzienny ulegają zwiększeniu.
  3. Uczestnik Konkursu Giveaway Codzienny, aby wziąć w nim udział powinien:

        - doładować konto za 6 wPLN;

  4. Rozstrzygnięcie Konkursu Giveaway Codzienny nastąpi na stronie Serwisu w dniu następnym, którego konkurs dotyczył.
  5. Każdy uczestnik Konkursu Giveaway Codzienny otrzyma od Organizatora nagrodę. Zwycięzca Konkursu Giveaway Codzienny otrzyma nagrodę główną w postaci wartościowego skinu. Pozostali uczestnicy Konkursu Giveaway Codzienny otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 0,01 PLN.
  6. Użytkownik zobowiązany jest odebrać nagrodę, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Giveaway Premium, w przeciwnym razie nagroda ulegnie przepadkowi.
  7. Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się do Organizatora poprzez support>napisz do nas, na stronie internetowej w Serwisie, z dopiskiem nazwy wygranej nagrody.

 

§6 Konkurs Giveaway Tygodniowy


  1. Rozpoczęcie Konkursu Giveaway Tygodniowy rozpoczyna się w poniedziałek i trwa do końca niedzieli.

  2. Uczestnik Konkursu Giveaway Tygodniowy może co tydzień brać w nim udział.
  3. Udział w Konkursie Giveaway Tygodniowy polega na dodaniu do Nicku casedrop.eu wpłacie raz w tygodniu określonej kwoty pieniężnej, którą to kwotę należy powtórzyć w kolejnym tygodniu, aby wziąć udział w konkursie tego tygodnia. Organizator informuje, iż im większa jest wpłata pieniędzy, to szanse na wygraną w Konkursie Giveaway Tygodniowy ulegają zwiększeniu.
  4. Uczestnik Konkursu Giveaway Tygodniowy, aby wziąć w nim udział powinien:

     - doładować konto za 12 wPLN;

 

  5. Rozstrzygnięcie Konkursu Giveaway Tygodniowy nastąpi na stronie Serwisu w poniedziałek, po upływie pełnego tygodnia trwania konkursu.
  6. Każdy uczestnik Konkursu Giveaway Tygodniowy otrzyma od Organizatora nagrodę. Zwycięzca Konkursu Giveaway Tygodniowy otrzyma nagrodę główną w postaci wartościowego skinu. Pozostali uczestnicy Konkursu Giveaway Tygodniowy otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 0,01 PLN.
   7. Użytkownik zobowiązany jest odebrać nagrodę, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Giveaway Premium, w przeciwnym razie nagroda ulegnie przepadkowi.
   8. Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się do Organizatora poprzez support>napisz do nas, na stronie internetowej w Serwisie, z dopiskiem nazwy wygranej nagrody.

 

§7 Konkurs Giveaway Miesięczny


  1. Rozpoczęcie Konkursu Giveaway Miesięczny rozpoczyna się w pierwszy dzień miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego miesiąca.
  2. Uczestnik Konkursu Giveaway Miesięczny może co miesiąc brać w nim udział.
  3. Udział w Konkursie Giveaway Miesięczny polega na wpłacie każdego miesiąca określonej kwoty pieniężnej, którą to kwotę należy powtórzyć kolejnego miesiąca, aby wziąć udział w konkursie tego miesiąca. Organizator informuje, iż im większa jest wpłata pieniędzy, to szanse na wygraną w Konkursie Giveaway Miesięczny ulegają zwiększeniu.
4. Uczestnik Konkursu Giveaway Miesięczny, aby wziąć w nim udział powinien:

         - dodać do swojego Nicku określenie „casedrop.eu” (usunięcie tego określenia w trakcie Konkursu Giveaway Miesięczny, spowoduje automatyczne usunięcie uczestnika z udziału ww. konkursie);

         - dodać awatar Serwisu na platformie steam;

        - doładować konto za 35 wPLN;

 

  5. Rozstrzygnięcie Konkursu Giveaway Miesięczny nastąpi na stronie Serwisu w pierwszy dzień nowego miesiąca, po upływie pełnego miesiąca trwania konkursu.
  6. Każdy uczestnik Konkursu Giveaway Miesięczny otrzyma od Organizatora nagrodę. Zwycięzca Konkursu Giveaway Miesięczny otrzyma nagrodę główną w postaci wartościowego skinu. Pozostali uczestnicy Konkursu Giveaway Miesięczny otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 0,01 PLN.
   7. Użytkownik zobowiązany jest odebrać nagrodę, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Giveaway Premium, w przeciwnym razie nagroda ulegnie przepadkowi.
   8. Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się do Organizatora poprzez support>napisz do nas, na stronie internetowej w Serwisie, z dopiskiem nazwy wygranej nagrody.

 

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatora na piśmie: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra bądź przy pomocy wiadomości elektronicznej: piotr[email protected]
 2. Po wpłynięciu reklamacji, Organizator potwierdza uczestnikowi Konkursu otrzymanie reklamacji wraz z numerem przypisanym reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni, o czym zostanie poinformowany uczestnik Konkursu w formie mailowej albo pisemnej.

 

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest InstatPay Piotr Zając, Starogórska 56/1, 56-200 Góra, NIP: 5010078012.
 2. W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] bądź poczty tradycyjnej: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra.
 3. Uczestnicy Konkursu podaje swoje dane osobowe Organizatorowi w związku z udziałem w Konkursie w sposób dobrowolny.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako „RODO”), w tym postanowieniami określonymi w polityce prywatności Serwisu.
 5. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnik Konkursu uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo uczestnik Konkursu ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
 7. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest pod adresem: https://casedrop.eu/polityka-prywatnosci.

 

§10 Informacje końcowe

 1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu Konkursu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​