Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CASEDROP.EU Z DNIA 18.10.2016 (AKTUALIZACJA 05.01.2021) §1 Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego casedrop.eu
    2. Właścicielami serwisu internetowego są: InstantPay, NIP: 5010078012, REGON: 369301336, ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra i CaseDrop, NIP: 6991152859 REGON: 365561939
    3. Kontakt z właścicielem serwisu internetowego odbywa się poprzez:
        a. adres poczty elektronicznej: [email protected]
        b) telefonicznie: +48 513708195
        c) formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym casedrop.eu
        d) pocztą tradycyjną, kierowaną na adres: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra
    4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej casedrop.eu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


§2 Definicje

     Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

         a. Regulamin - niniejszy regulamin;
         b. Serwis internetowy/Sklep - serwis internetowy znajdujący się pod adresem casedrop.eu;
         c. Administrator/Sprzedawca - InstantPay, NIP: 5010078012, REGON: 369301336, ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra;
         d. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego oraz posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego;
         e. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
         f. Usługa - odpłatna błądź nieodpłatna usługa drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona w Serwisie internetowym na rzecz Użytkownika;
         g. Przedmiot/Skin - wirtualny zasów nie mający realnej, fizycznej postaci, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze Counter Strike: Global Offensive;
         h. Klient - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
         j. Steam - serwis internetowy znajdujący się pod adresem steamcommunity.com;
         k. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
         I. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§3 Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie internetowym.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
          a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
          b. dostęp do poczty elektronicznej;
         c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

      3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
      
        a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
        b. niewykorzystywania jakichkolwiek potencjalnych błędów w Serwisie internetowym;
        c. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
        d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
        e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
        f. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu.

      4. Jedynie Użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia mogą korzystać z Serwisu internetowego.
      5. W razie wykrycia przez Użytkownika błędu w działaniu Serwisu internetowego, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego do Administratora.
      6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
      7. Wykorzystywanie kodów popularnych twórców jest zabronione. Jeżeli użytkownik korzysta z kodu popularnego twórcy, kod może zostać usunięty, a środki z Konta wyzerowane.
      8. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie jest ograniczona, w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia/zablokowania niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.
     9. Serwis nie funkcjonuje i nie jest przeznaczony dla użytkowników z Danii. Zabronione jest korzystanie z Serwisu przez użytkowników z Danii. Każdy taki użytkownik będzie blokowany.
     10. InstantPay informuje, że wszelkie wyłudzenia i próby takiego działania należy niezwłocznie zgłaszać właściwym organom ścigania. Mimo, że takie czynności są poza InstantPay, dochowujemy wszelkich niezbędnych czynności, w zakresie wyjaśnienia takich sytuacji współpracując z organami ścigania.
     11. Od dnia 8 grudnia 2020 roku skiny można wypłacać jedynie na konto z którego były otwierane skrzynki. Użytkownik po kontakcie z administracją ma możliwość wypłaty skinów na inne konto tylko w przypadku blokady na głównym koncie np. VAC - w celu zmiany tradelinka wymagany jest dowód wpłaty z konta bankowego. 
       

§4  Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego możliwe jest korzystanie z Usług, świadczonych przez Administratora 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po zalogowaniu się poprzez Steam.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto następujące Usługi: doładowanie Konta, zakup Przedmiotu w Sklepie, otwarcie skrzynki z Przedmiotami, skrzynki dziennego bonusu, skrzynki z kodami zniżkowymi, ulepszenie Skinu, wypłacenie Przedmiotu, udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu internetowego oraz korzystanie z funkcji Konta Premium w Serwisie internetowym.
 4. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Administratora.
 5. W Serwisie internetowym mogą być organizowane okazjonalnie konkursy i promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu internetowego wraz z stosownym regulaminem.
      -   Regulamin Konkursu zwykły i premium: https://casedrop.eu/regulamin-konkursowy

§5 Konto

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu internetowego za pomocą Konta, do którego dostęp może uzyskać po zalogowaniu się za pomocą Steam.
 2. Przy logowaniu za pomocą Steam, Serwis internetowy otrzymuje jedynie takie dane jak: Steamid, avatar, nick Steam.
 3. Logowanie się poprzez Steam jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z przekazaniem dla Serwisu internetowego takich danych jak login czy hasło do konta Steam Użytkownika.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie doładować Konto przy pomocy następujących dostawców usług płatniczych: RushPay, SimPay, G2APAY, PaySafeCard oraz CashBill.
 5. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami dostawców usług płatniczych, które są dostępne pod adresami:
           PayG2A: Kliknij tutaj
           RushPay: Kliknij tutaj
          SimPay: Kliknij tutaj
          CashBill: Kliknij tutaj
          PaySafeCard: Kliknij tutaj
      
      6. Każdy dostawca usług płatniczych ma określony wpłaty minimalne: G2A Pay: 5zł, RushPay: 1zł, SimPay: 1zł, CashBill: 3zł, PaySafeCard: 3zł.


 §6 Konto Premium


 1. Użytkownik w celu skorzystania ze specjalnych funkcjonalności w Serwisie internetowym, może zakupić opcję Premium.
 2. Konto Premium umożliwia:
          a. dostęp do skrzynek Premium;
          b. więcej coinsow za otwarcie każdej skrzynki;
         c. dostęp do loterii Premium;
         d. lepszy drop w dziennym bonusie i w zniżkach;
         e. ikona Premium na live dropie;
         f. więcej pieniędzy przy doładowaniu;
        g. większe zarabianie na poleceniach;
        h. support Premium;
        i. brak określenia casedrop.eu w nicku;
        j. mniejsza prowizja przy sprzedaży skina.
  
     3. Konto Premium jest aktywne przez 30 dni kalendarzowych.
     4. Konto Premium kosztuje 10wPLN/mc. Do tej kwoty należy doliczyć prowizję dostawcy usług płatniczych.


§7 Zawarcie umowy sprzedaży i odbiór Przedmiotu

     1. Procedura zakupu Przedmiotu jest następująca:
     
        a.Użytkownik aby móc dokonać zakupu Przedmiotu musi w pierwszej kolejności doładować portfel na Koncie, przy pomocy dostępnych w Serwisie internetowym dostawców usług płatniczych;
        b. po wybraniu Skina, Użytkownik przy pomocy ikonki „kup i wypłać” zamówi Przedmiot, co stanowi dla nas ofertę zakupu.
      
     2. Sprzedawca informuje, że dostępność Skinu zależy od dostępności danego Przedmiotu w magazynie, z którego Sprzedawca pozyskuje Skiny.
     3. Każda oferta zakupu podlega naszej akceptacji. Po zaakceptowaniu zamówienia, Skin jest dostępny w Steam Użytkownika, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
     4. Jeżeli wyskoczy informacja z problemem dostarczenia albo informacja, że Skin jest nagle niedostępny, to Skin będzie dostępny do odbioru w ekwipunku na stronie Serwisu internetowego.
     5. W razie wystąpienia problemy z odbiorem Skinu należy skontaktować się ze Sprzedawcą i w razie potrzeby zwrócić Skin.
     6. Jeżeli zakupiony Przedmiot jest dostępny to należy go odebrać w terminie 14 dni, brak odbioru po tym czasie skutkować będzie sprzedażą Przedmiotu.
     7. Użytkownik, chcący wypłacić Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel za 10,00WPLN - Do tej kwoty należy doliczyc prowizję dostawcy usług płatniczych.
     8. Użytkownik może skorzystać ze zniżek oferowanych przez Serwis internetowy, przy czym ich ważności wynosi 24 godziny.
     9. Skiny dostępne w skrzynce z oznaczeniem StatTrak™ są możliwe do wylosowania ale jednocześnie do wylosowania w tej grupie znajdują się przedmioty bez StatTrak™.
    10. Jeżeli wylosowany Skin jest niedostępny, należy na niego poczekać, wymienić na inny lub sprzedać i odebrać inny natychmiastowo ze sklepu https://casedrop.eu/sklep.
    11. Po sprzedaży Skina jego wartość jest przyznawane do portfela (90% wartości Skina), zaś wobec Użytkownika z Kontem Premium po sprzedaży skina jego wartość jest przyznawana do portfela (100% wartości Skina).§8 Cena i Płatności

    1. Użytkownik po doładowaniu Konta przy pomocy złotych polskich, otrzymuje wirtualną walutę wPLN, przy pomocy której może dokonywać transakcji w Serwisie internetowym.
    2. Ceny w Serwisie internetowym podawane w są w wirtualnej walucie wPLN.
    3. Każdorazowo ceny za Przedmiot należy sprawdzać osobiście, ponieważ mogą różnić się od tych ze Steam. Ceny pobierane są z serwisu bitskins, z tego względu Skiny po wypłacie na konto Steam mogą mieć mniejszą wartość niż w Serwisie internetowym.


§9 Otwieranie skrzynek


    1. Serwis internetowy oferuje Użytkownikom możliwość zakupu otwarcia skrzynki z Przedmiotami, skrzynek dziennego bonusu, skrzynek z kodami zniżkowymi.
    2. Zawartość skrzynki przed jej zakupem jest znana Użytkownikowi. Użytkownik przed rozpoczęciem otwarcia skrzynki, oświadcza, że akceptuje jej zawartość i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
    3. Administrator nie wpływa na proces otwarcia skrzynki przez Użytkownika.
    4. Administrator nie gwarantuje, że wartość skrzynki będzie większa od ceny zakupu otwarcia skrzynki.


§10 Ulepszenie Skina

    1. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu internetowego ulepszenia Skinu po jego wylosowaniu.
    2. Wartość minimalna Skina do ulepszenia to 0.40wPLN.
    3. W celu ulepszania Skina/Skinów należy skorzystać z podstrony Upgrader w Serwisie internetowym, wybrać skina lub użyć balansu następnie wybrać skiny na które chce się ulepszyć. 
    4. Administrator informuje, że im większy mnożnik Użytkownik wybierze, to szanse na wygraną będą mniejsze, lecz zwiększy się wówczas się wartość Skina polegającego ulepszeniu. Po wybraniu mnożnika, w Serwisie internetowym pojawi się informacja o szansach na ulepszenie Skina.
    5. Tryby gry są następujące i nie wpływają na szanse procentowe: 
        - fast mode - Szybkie ulepszanie 
        - crazy mode - Szalona animacja ulepszania 
    6. Użytkownik żeby uzyskać większe szansę na wygranie skina ma możliwość dodania swojego salda do ulepszenia + możliwość łączenia skinów.
    7. Użytkownik może skorzystać z samego balansu bez dodawania swojego skina. 
    8. Serwis umożliwia ulepszanie maksymalnie 15 skinów podczas jednego ulepszania.
    8. Szanse na ulepszenie Skina zależą od tego jaki skin zostanie wybrany lub mnożnik.
    9. minimalna szansa na ulepszenie skina to 5% a maksymalna to 75% 
   10. Jeżeli ulepszenie Skina/Skinów zostanie zakończone niepowodzeniem, to Skin/y znikają z ekwipunku Użytkownika i nie ma możliwości ponownego ulepszenia tego/tych Skina/ów i jego zwrotu/zwrotów.
    11. Jeżeli ulepszenie Skina/skinów powiedzie się, Użytkownik otrzymuje ulepszony Skin/y.
    12. Jeżeli nie uda się ulepszyć skina to użytkownik otrzymuje cashback 0,05%


 §11 Odstąpienie od umowy

      1. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
      2. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy można kierować na adres: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra bądź poprzez email: [email protected]
      3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług
      4. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, otrzyma on na swój adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
      5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
          
          a. świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
          b. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

      6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni.
      7. Sprzedawca informuje, że przy każdej realizacji usługi takiej jak: zakupu Przedmiotu w Sklepie, otwarcia skrzynki z Przedmiotami, skrzynki dziennego bonusu, skrzynki z kodami zniżkowymi, ulepszenia Skinu, wypłacenia Przedmiotu, przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi będzie żądał od konsumenta zgody na wykonanie tej usługi, po  wykonaniu której nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.


§12 Reklamacje dotyczące Przedmiotu z tytułu rękojmi


     1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
     2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres – oświadczenia reklamacyjne: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra, jaki i poprzez email: [email protected]
     3. Zalecamy aby w reklamacji Użytkownik podał imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
     4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
     5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


§13 Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną


    1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu internetowego i korzystaniem z Usług do Administratora.
    2. Reklamację można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra, jaki i poprzez email: [email protected]
    3. Zalecamy aby w reklamacji Użytkownik podał imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
    4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
    5. W przypadku braków w reklamacji Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


§14 Prawo własności przemysłowej

    1. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do logotypów należą do Administratora, korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Administratora.
    2. Rozpowszechnienie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody Administratora, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się będzie z koniecznością zapłacenia na jego rzecz stosowanego odszkodowania.


§15 Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
    2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez informacje na stronie głównej Serwisu internetowego, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika skutkować będzie rozwiązaniem umowy na świadczenie Usług.

 


Additional Terms and Conditions; EULAs


When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website.

With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.

We and/or entities that sell products on our website by using G2A Pay services are primarily responsible for  warranty, maintenance, technical or product support services for those Products. We and/or entities that sell products on our website are primarily responsible to users for any liabilities related to fulfillment of orders, and EULAs entered into by the End-User Customer. G2A Pay services provider is primarily responsible for facilitating your payment.

You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.

For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected].

Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected].

Where possible, we will work with you and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.