BLOG

The most interesting news from around the world, counter strike

December 02, 2020

Komendy w CS:GO jak wiadomo są bardzo pomocne. Z pewnością mieliście sytuacje w której przeczytanie tekstu w konsoli było utrudnione z racji koloru czcionki, dlatego dzisiaj przedstawię wam poradnik, dzięki któremu to się zmieni.

Jak zmienić kolor konsoli w CS:GO

Aby zmienić kolor czcionki wystarczy skorzystać z komendy:

log_color General (KOD KOLOR); log_color Console (KOD KOLOR)


Przykładowa komenda:

log_color General 00FF00FF; log_color Console 00FF00FF


Poniżej znajdziesz listę przykładowych kolorów, aby którego użyć wystarczy skopiować kod koloru i wkleić go w miejscu (KOD KOLOR).


Kody kolorów

    'aliceblue': '#F0F8FFFF',

    'antiquewhite': '#FAEBD7FF',

    'aqua': '#00FFFFFF',

    'aquamarine': '#7FFFD4FF',

    'azure': '#F0FFFFFF',

    'beige': '#F5F5DCFF',

    'bisque': '#FFE4C4FF',

    'black': '#000000FF',

    'blanchedalmond': '#FFEBCDFF',

    'blue': '#0000FFFF',

    'blueviolet': '#8A2BE2FF',

    'brown': '#A52A2AFF',

    'burlywood': '#DEB887FF',

    'cadetblue': '#5F9EA0FF',

    'chartreuse': '#7FFF00FF',

    'chocolate': '#D2691EFF',

    'coral': '#FF7F50FF',

    'cornflowerblue': '#6495EDFF',

    'cornsilk': '#FFF8DCFF',

    'crimson': '#DC143CFF',

    'cyan': '#00FFFFFF',

    'darkblue': '#00008BFF',

    'darkcyan': '#008B8BFF',

    'darkgoldenrod': '#B8860BFF',

    'darkgray': '#A9A9A9FF',

    'darkgrey': '#A9A9A9FF',

    'darkgreen': '#006400FF',

    'darkkhaki': '#BDB76BFF',

    'darkmagenta': '#8B008BFF',

    'darkolivegreen': '#556B2FFF',

    'darkorange': '#FF8C00FF',

    'darkorchid': '#9932CCFF',

    'darkred': '#8B0000FF',

    'darksalmon': '#E9967AFF',

    'darkseagreen': '#8FBC8FFF',

    'darkslateblue': '#483D8BFF',

    'darkslategray': '#2F4F4FFF',

    'darkslategrey': '#2F4F4FFF',

    'darkturquoise': '#00CED1FF',

    'darkviolet': '#9400D3FF',

    'deeppink': '#FF1493FF',

    'deepskyblue': '#00BFFFFF',

    'dimgray': '#696969FF',

    'dimgrey': '#696969FF',

    'dodgerblue': '#1E90FFFF',

    'firebrick': '#B22222FF',

    'floralwhite': '#FFFAF0FF',

    'forestgreen': '#228B22FF',

    'fuchsia': '#FF00FFFF',

    'gainsboro': '#DCDCDCFF',

    'ghostwhite': '#F8F8FFFF',

    'gold': '#FFD700FF',

    'goldenrod': '#DAA520FF',

    'gray': '#808080FF',

    'grey': '#808080FF',

    'green': '#008000FF',

    'greenyellow': '#ADFF2FFF',

    'honeydew': '#F0FFF0FF',

    'hotpink': '#FF69B4FF',

    'indianred': '#CD5C5CFF',

    'indigo': '#4B0082FF',

    'ivory': '#FFFFF0FF',

    'khaki': '#F0E68CFF',

    'lavender': '#E6E6FAFF',

    'lavenderblush': '#FFF0F5FF',

    'lawngreen': '#7CFC00FF',

    'lemonchiffon': '#FFFACDFF',

    'lightblue': '#ADD8E6FF',

    'lightcoral': '#F08080FF',

    'lightcyan': '#E0FFFFFF',

    'lightgoldenrodyellow': '#FAFAD2FF',

    'lightgray': '#D3D3D3FF',

    'lightgrey': '#D3D3D3FF',

    'lightgreen': '#90EE90FF',

    'lightpink': '#FFB6C1FF',

    'lightsalmon': '#FFA07AFF',

    'lightseagreen': '#20B2AAFF',

    'lightskyblue': '#87CEFAFF',

    'lightslategray': '#778899FF',

    'lightslategrey': '#778899FF',

    'lightsteelblue': '#B0C4DEFF',

    'lightyellow': '#FFFFE0FF',

    'lime': '#00FF00FF',

    'limegreen': '#32CD32FF',

    'linen': '#FAF0E6FF',

    'magenta': '#FF00FFFF',

    'maroon': '#800000FF',

    'mediumaquamarine': '#66CDAAFF',

    'mediumblue': '#0000CDFF',

    'mediumorchid': '#BA55D3FF',

    'mediumpurple': '#9370D8FF',

    'mediumseagreen': '#3CB371FF',

    'mediumslateblue': '#7B68EEFF',

    'mediumspringgreen': '#00FA9AFF',

    'mediumturquoise': '#48D1CCFF',

    'mediumvioletred': '#C71585FF',

    'midnightblue': '#191970FF',

    'mintcream': '#F5FFFAFF',

    'mistyrose': '#FFE4E1FF',

    'moccasin': '#FFE4B5FF',

    'monnoroch': '#000000FF',

    'navajowhite': '#FFDEADFF',

    'navy': '#000080FF',

    'oldlace': '#FDF5E6FF',

    'olive': '#808000FF',

    'olivedrab': '#6B8E23FF',

    'orange': '#FFA500FF',

    'orangered': '#FF4500FF',

    'orchid': '#DA70D6FF',

    'palegoldenrod': '#EEE8AAFF',

    'palegreen': '#98FB98FF',

    'paleturquoise': '#AFEEEEFF',

    'palevioletred': '#D87093FF',

    'papayawhip': '#FFEFD5FF',

    'peachpuff': '#FFDAB9FF',

    'peru': '#CD853FFF',

    'pink': '#FFC0CBFF',

    'plum': '#DDA0DDFF',

    'powderblue': '#B0E0E6FF',

    'purple': '#800080FF',

    'red': '#FF0000FF',

    'rosybrown': '#BC8F8FFF',

    'royalblue': '#4169E1FF',

    'saddlebrown': '#8B4513FF',

    'salmon': '#FA8072FF',

    'sandybrown': '#F4A460FF',

    'seagreen': '#2E8B57FF',

    'seashell': '#FFF5EEFF',

    'sienna': '#A0522DFF',

    'silver': '#C0C0C0FF',

    'skyblue': '#87CEEBFF',

    'slateblue': '#6A5ACDFF',

    'slategray': '#708090FF',

    'slategrey': '#708090FF',

    'snow': '#FFFAFAFF',

    'springgreen': '#00FF7FFF',

    'steelblue': '#4682B4FF',

    'tan': '#D2B48CFF',

    'teal': '#008080FF',

    'thistle': '#D8BFD8FF',

    'tomato': '#FF6347FF',

    'turquoise': '#40E0D0FF',

    'violet': '#EE82EEFF',

    'wheat': '#F5DEB3FF',

    'white': '#FFFFFFFF',

    'whitesmoke': '#F5F5F5FF',

    'yellow': '#FFFF00FF',

    'yellowgreen': '#9ACD32FF',